Orcae Ita

Promo Video

Orcae Ita


9. století se pomalu blíží ke svému sklonku a středu Evropy vládne kníže Svatopluk, někdy nazýván i králem, slovanský vládce Velkomoravské říše. Dosud nikdy nepoznala Velká Morava takový rozkvět a rozmach. Mezi lidem stále trvají prastaré pohanské zvyky, nobilita se přiklání ke kříži, avšak pomalu a často spíše politicky než vnitřně.

Obchody čile běží, k ostatním Slovanům, Frankům i Byzantincům vyjíždějí kupci i poselstva. Velká říše si však žádá armádu, vojáky a jejich velitele, správce a úředníky, žádá si a má propracovaný systém, který pak jednou převezmou Čechy, Polsko i Uhry.

Páteří toho systému je obrovská knížecí družina, vybraní bojovníci, kteří jsou po menších družinách pod vedením svých předáků prodlouženou paží knížete všude, kde je to potřeba.

■ ■ ■


Jsme první skupinou v České republice, která se zaobírá obdobím Velké Moravy, začali jsme se jí věnovat už v roce 2003. Naším cílem je ztvárnění menší vojenské družiny velkomoravského knížecího předáka. Předák byl vysoce postavený družiník knížecího dvora, který vedl svou vlastní družinu bojovníků. Mohli plnit specifické úkoly např. při obraně hradiště, vedení války, při diplomatických cestách nebo při správě knížecího území. Snažíme se proto na vlastní kůži zažít a divákům předvést život takové vojenské družiny, její výcvik, zapojení v boji i výzbroj družiníků, lišící se podle způsobu boje a sociálního postavení. Navíc jsou v dobách mírových někteří z družiníků zdatnými řemeslníky, kteří se věnují výrobě z kůže, dřeva, parohu, železa, ženy naopak tkaní na stávkách či karetkách, vyšívání a šití oblečení pro sebe i pro bojovníky. Účastníme se mnoha akcí, bitev a festivalů nejen v České republice.■ ■ ■
Seznam členů
Created by Miroslav Marekovič © 2017