Orcae Ita

Blog

Reenactment aneb život na Velké Moravě

Družina

Král Svatopluk, mocný vládce Slovanů, disponuje největší mocí ve střední části Evropy (z dnešního pohledu ovládá Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko, část Rakouska, Polska a Maďarska). Prý 30.000 bojovníků, z toho 8.000 v sedle, chrání naši zem. A v případě napadení dokáže povolat hotovost až v síle až 100.000 mužů. Ti nejlepší z nich, pro něž je válka řemeslem, se mohou zvát družiníky. Ale nemnoho z těchto družiníků jsou vždy s knížetem, tvoří také posádky hradišť nebo jsou vysíláni jako doprovod důležitých osob či poselstev. A z těchto družiníků jsou někteří knížeti nejblíže - spřízněni rodem, sňatkem nebo přátelstvím z boje. Někdy disponují vlastním rodovým územím a statky, někdy pro své vlohy velí skupině knížecích družiníků. Takoví se pak zvou předáci, neboť jsou předními muži družiny - ať v boji nebo v kostele je jejich místo vepředu. Právě družinu takového předáka chce naše skupinu představovat, oděním, výzbrojí a výstrojí i dalším vybavením. Takže až se budete divit, proč mezi námi nejsou žádní zemědělci a chudáci - nechceme vytvořit obyvatele usedlosti. Jsme vojenská družina, složená z předáka, družiníků, vojáků a nakonec z několika mladíků, kteří se starají o výše uvedené a sami se chtějí stát jedním z nich. V tomto článku naleznete několik obecných rad k tvorbě historického odění.

Odění (clothing, ubranie)

Výzbroj (weapons, bronie)

Výstroj (armour, zbroja)

Vybavení (equipment, sprzęt)


Dlužno dodat, že oděvník památek na naši dobu je poskrovnu. Při tvorbě oděvů vycházíme z dochovaných zbytků textilií a technologií, z vyobrazení na velkomoravských nálezech, z franckých iluminací, z analogií okolních zemí a národů, z etnografických pramenů, z logiky užívání určitých druhů oděvů a nakonec i z vlastní zkušenosti.

Košile (spodní tunika)

Zpravidla nebarvená, neb praním by barva vybledla a navíc se nosí pod tuniku svrchní a není většinou vidět. Bývá z tenčí látky, zpravidla ze lnu, aby byla na těle příjemná a vlna na ní nekousala.

Svrchní tunika (někdy snad rubáš)

Bývala vždy vidět, odráží stav majitele (jako ostatně dodnes). Nejnižší vrstvy (otroci, nádeníci, podruhové) používaly látky prostší, hrubší len, nebarvenou vlnu, střední (sedláci, řemeslníci, ale i někteří družiníci) pak barvená vlněná sukna, doplněné karetkovými pásy, výšivkami či ozdobnými lemy v jiných barvách. Nejvyšší vrstvy (elitní družiníci, rodová nobilita) sáhly po vzácných vlněných suknech sytých barev s výšivkami.

Kalhoty

Velkomoravané nosili kalhoty volného, ale nepříliš širokého střihu. Typickými materiály byla vlna a len. Zobrazené kalhoty jsou ze zelené vlny tkané do vzoru rybí kosti. Na holeních jsou omotávky z tkaných karetkových pásů, které umožňují lepší pohyb, nohavice nevlají atd. Chudší obyvatelstvo používalo pásky spíše kožené a pod ně často ovínky ze lnu či vlny, aby nedošlo k ušpinění, potrhání kalhot. V zimě pak k teplým ovínkám zřejmě sáhla nezřídka i vyšší vrstva.

Kabát (kaftan, župan)

Tato vrstva oděvu hřála v zimních měsících, bývala snad z vlny, podšívaná další vrstvou či kožešinou. Jakožto župan byla zhotovena z drahých látek a sloužila jako odznak moci a postavení nositele. Právě takovým je župan na obrázku, z červeného hedvábného brokátu, podšitý jemným běleným lnem, lemovaný kožešinou.

Čepice

Nemáme přesné zprávy o čapkách té doby, bývaly snad vlněné, plstěné, tvarově shodné s čapkami franskými či severskými. Předpokládáme, že byly časté a jejich vzhled o majiteli také často napověděl.

Opasky

Opasky s kovovou přezkou i nákončím bývaly odznakem bojovníka. Často byly osazeny železnými přezkami a nákončími (to u vojáků a družiníků) a zdobnější variantou bronzu. Elitní nálezy družiníků a nobility se pak leskly drahými kovy.

Nože

Obyčejné nože bývaly z prostého železa, zasazené do dřevěné rukojeti. Řemeslně lepší kousky mívaly navařené ostří z tvrdé oceli, velkomoravskou specialitou jsou také občasné nálezy střenek nanýtovaných na řap. Elitní kousky pak bývaly zhotovený technikou svářkového damasku, velice pevné a krásné. (nahoře dva nože, jeden pracovní a bojový, s nanýtovanou kostěnou střenkou, s velmi tlustou a pevnou čepelí. Druhý s damaškovým středem, železným hřbetem a ocelovým ostřím v rukojeti ze dřeva, kosti a parohu, úzká a ostrá čepel).

Boty

Velkomoravané nosili boty vysoké i nízké, kožené, nejspíše také plstěné nebo lýkové či dřeváky.

Rukavice

Přestože nemáme nálezy z našeho území, slovanské nálezy z jiných zemí, potřebnost i známá technologie svědčí o tom, že se rukavice používaly, a to nejspíše kožené nebo plstěné.

Plášte

Pláště měly funkci třetí či čtvrté vrstvy oděvu, chránily proti chladu i proti dešti, protože vlna, z níž bývaly zhotoveny, odpuzuje vodu. Často bývaly lemovány či zdobeny. Velké pláště sloužily na vojenském tažení také jako deka, menší byly lehčí a mívaly snad i účel zdobný a reprezentativní.

Šperky

Pro nobilitu typické jsou šperky, bronzové, stříbrné i pozlacené, zejména štítkové prsteny, gombíky a křížky domácího původu, ale nezřídka byly i šperky předmětem dovozu ze vzdálených zemí
Created by Miroslav Marekovič © 2017